August 28, 2012

Brahmins Hostel in Bangalore

Brahmins Hostel in Bangalore

Sri Madhwa Yuvaka Sangha, Basavanagudi, Bangalore Phone: (080) 26677975 Address: 88/1, KR Road, Basavanagudi, Bangalore- 560004, Karnataka Landmark: Near KIMS Hospital / VVPuram College, Gayana Samaja

Badaganadu Sangha Hostel No.20/1,Girls High School, Kumarapark West,badagabad Sangha Raste, Seshadripuram, Bangalore - 560020 Tel +(91)-(80)-23445944

Brahamana Vidyarthi Sahaya Sangha, #3, N.S.Iyengar Street, Sheshadripuram Bangalore - 560020, Tel: 23349979

Shree Yagnavalkya Hostel, #210, Chickanna Garden, Shankarpuram, Bangalore - 560004 Tel: 26526293 / 26514310)

Babburkamme Seva Samithi Boys Hostel Category Men's Hostel Location: Gandhinagar Address: 17, Sheshadri Road, Bangalore Tel:22261848

Sri Ramakrishna Vidyarthi Mandiram
Near Kohinoor Ground, Gavipuram Extension, Bangalore - 560019
Tel: 26675351

No comments:

Post a Comment